Posoudím Vaši situaci a zpracuji Vám daňové přiznání. Mohu Vás zastoupit také při podání daňového přiznání na finanční úřad a další komunikací se správcem daně.

Na základě Vámi poskytnutých informací připravím Vaše daňové přiznání tak, aby Vaše daňové povinnosti byly optimální. Upozorním Vás na širší daňové souvislosti Vaší situace. Pokud mi udělíte plnou moc, mohu za Vás zajistit veškerou administrativu s plněním Vašich daňových povinností. V takovém případě je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě o 3 měsíce.